GIODO baza danych sklepu!

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w skrócie GIODO to organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy a także wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych w tym baza danych sklepu, którą trzeba zarejestrować w GIODO by nie zostać obciążonym karami z tytułu wykorzystywania nie zarejestrowanych danych osobowych.

Więcej informacji o GIODO już wkrótce na łamach mojego blogu.

Advertisements

2 thoughts on “GIODO baza danych sklepu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s